top of page

PRIMERAMENT ELS VOLEM AGRAÏR PER LA CONFIANÇA UN ANY MÉS.

Per a realitzar qualsevol inscripció, és obligatori:

1- Omplir  el formulari, un cop enviat el formulari queda realitzada la inscripció.
i reservada la plaça.2- Enviar per email a casalcambrils@gmail.com :
-Fotocòpia de la targeta sanitària.
-Autorització de medicaments, en el cas que el nen/a se n’hagi  de prendre durant l’estada al casal.

3- Realitza i paga  la inscripció. El pagament es realitza per:
-transferencia: ES88 2100 1688 4102 0016 5398 
-Tarjeta 
-Efectiu

* Ha de realitzar la inscripció individual de cada fill.
* Els descomptes seran retornats un cop realitzada i pagada la inscripció:
   - 2n fill (5%) 


*ENI amb NIF 42399396T garanteix que totes les dades personals contingudes en aquest full seran utilitzades amb la finalitat,
amb la forma i amb les limitacions i els drets que concedeix la Llei orgànica 15/1999,de protecció de dades de caràcter personal.

Per a més info i dubte escriu a:
casalcambrils@gmail.com
whatsapp: 635 79 02 45 

bottom of page